Игри

Информация за страница Стамболийски

Град Стамболийски се намира в централната част на Южна България. Намира се в Пловдивска област, близо до областния град и до Пазарджик. Също така изпълнява функциите на административен център на едноименната община. По данни от 1 февруари 2011 година за преброяване на местното население, броят му възлиза на 11 601 жители. Населеното място носи името на видния български политик от БЗНС Александър Стамболийски, който е една от ярките политически фигури на 20-ти век. Селището възниква в периода между 1873-75 година, след като е прокарана жп линия от Цариград за Белово. Линията минава през село Полатово, което в наши дни е квартал Север на града. Тогава селището е наречено Кричим, тъй като днешният град е бил най-голямото селище. Намирало се е на разстояние само 14 километра от гарата. Първите заселници в селището преди това живеят в Перущица и са работници по прокараната до Цариград жп линия. Сред тях обаче има и търговци на зърнени храни и съдържатели на ханове.

    В по-късен етап от времето започва интензивното строителство на фабрики, особено в годините преди Втората световна война. Тогава консервената ни промишленост се насочва главно към немския пазар. Братя Тевекелиеви от Елена са първите по-видни заселници в селището. Те успяват да построят фабрика, чиято площ е 15 декара. Земята за фабриката те получават под формата на общинско дарение. Братя Алкалай със своята фабрика Алка са следващите строителни предприемачи – те идват от Пловдив. Така селището постепенно търпи развитие и много скоро започва да играе ролята на център с огромно значение за промишлеността и транспорта. На 11 септември 1964 година се приема закон, съгласно който селото става град с името Гара Кричим. От 27 август 1969 година „гара” отпада от името и то става Нови Кричим. Що се отнася до това кога градът получава днешното си наименование, точната дата е 26 февруари 1979 година. Тогава е приет указ номер 256 на Държавния съвет на НРБ. Икономиката на града невинаги е била стабилна. В периода между 1994-98 година тя е често силно разклащана, което е характерно и за икономиките на редица други български градове в тези години.

    За периода 1996-97 година действащите фирми в Стамболийски са с най-малък брой, който не надвишава 200. Търговия, ремонт на автомобили и битова техника е отрасълът, в който има най-много действащи предприятия в града. Следващи по численост са компаниите, които работят в сферата на Хотели, общежития и обществено хранене. Отрасловата структура от гледна точка на обемните и качествените икономически показатели обаче е твърде различна от това, което се представя. Всъщност обликът на общинската икономика се определя от значително по-малко на брой предприятия, някои от които дори не спадат към изброените отрасли. Това става ясно на базата на направените по-задълбочени икономически анализи. Само един отрасъл е нерентабилен през 1998 година. Това е производството на храни, напитки и изделия от тютюн. Отрасълът обаче е един от тези три, които формират близо 90 на 100 от производството на общината. Консервното предприятие Витамина е сред най-големите в страната по тонаж на произведената продукция и се характеризира с богата експортна писта.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker